9 Nisan 2017 Pazar Sunumları ve Kapanış Konuşmaları

Prof. Albert Ziegler,  Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Beklenenden Düşük Başarı Gösteren Özel Yetenekli Öğrenciler: Teşhis ve Yaklaşım Biçimleri" konulu sunumunu yapıyor.

Doç. Nielsen Pereira, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Yetersiz Temsil Edilen Topluluklardaki Yeteneklerin Tespiti ve Geliştirilmesi" konulu sunumunu yapıyor.

Eğitimci Dr. Taliha Keleş "Özel Yetenekli Öğrencilerin PISA Matematik Okuryazarlık Performanslarının İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Gülhan Karsak "Weblogta Yazmanın Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi" konulu bildirisini sunuyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Nüket Afat "Türkiye'de Yapılan Lisansüstü Tezlerdeki Özel Yetenek Kavramının İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Emine Nilgün Metin "İlkokul Öğretim Programı Geliştirme: Bir Eylem Araştırması" konulu bildirisini sunuyor.

Bilim Kurulu Başkanı Prof. Yaşar Özbay, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin sonuç bildirisini sunuyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde konuşuyor.

7-8-9 Nisan 2017'de birincisi yapılan Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nin kapanış konuşmasını TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kemal Tekden yapıyor.

Paylaşılan Sunumları İndirin