8 Nisan 2017 Cumartesi Sunumları

Dr. Thomas Armstrong, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Nöroçeşitlilik" konulu sunumunu yapıyor.

Prof. Salim El Hassani, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Dengeli Eğitimde Yeni Bir Model" konulu sunumunu yapıyor.

Dr. Joy Lawson Davis, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Kültür, Cinsiyet ve Gelişim" konulu sunumunu yapıyor.

Prof. June Maker, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Gerçek Problemleri Çözme: Özel Yeteneklileri ve Diğer Öğrencileri Gerçek Öğrenmeye Dahil Eden Bir Yöntem" konulu sunumunu yapıyor.

Prof. Heidrun Stoeger, Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi'nde "Güney Almanya'da Özel Yetenekliler Eğitimi" konulu sunumunu yapıyor.

İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Ayşe Esra Aslan "Üstün ve Normal Zekâlı Öğrencilerin Başarılı Zekâ Teorisine Dayalı Görevlerde Performans Değerlendirmesi" konulu bildirisini sunuyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Hatice Kadıoğlu Ateş "Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Hangi Özelliklere Sahip Olması Gerektiğine İlişkin Öğretmen ve Ebeveyn Görüşlerinin İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Arş. Gör. Abdullah Eker, "Uygulanabilir Yeni Bir Eğitim Modeli: Yoğunlaştırılmış Öğretim, Geribildirim ve Etkileşim Modeli" konulu bildirisini sunuyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Hasan Eşici "Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi" konulu bildirisini sunuyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim elemanı Öğr. Gör. Mustafa Kurtoğlu "Duygusal Zekâ Seviyesi ve Karar Verme Stratejileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Turgay Şirin "Üstün Yetenekli Tanısı Konmuş Ergenlerin Öznel İyi Oluşlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Y. Doç. Esra Türk "Üstün Yeteneklilerde Değerler Eğitimi ve Ahlak Gelişimi İle İlgi Yapılan Çalışmaların İncelenmesi" konulu bildirisini sunuyor.